cercetare-antipa.ro
Istoria evolutiva a unui grup de specii de cosasi (Isophya camptoxypha) extrapolata utilizand metode acustice moleculare si de modelare a nisei ecologice
Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populationali (marimea efectivului, diversitatea genetica, grad de fragmentare) necesari in managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000. acronim- SCIGEN Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populationali (marimea efectivului, diversitatea genetica, grad de fragmentare) necesari in managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000. acronim- SCIGEN
Proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0479 - Contract nr. 36/26.04.2013 - Population genetic history of the Sinanodonta woodiana invasion: expansion pattern across Europe Proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0479 - Contract nr. 36/26.04.2013  -  Population genetic history of the Sinanodonta woodiana invasion: expansion pattern across Europe
Proiect IDEI PNCDI II - nr. 265/01.10.2007 FAMILIA LIMNOCARDIIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA)- RELICTE PONTO - CASPICE IN FAUNA ROMANIEI - STATUT TAXONOMIC, FAUNISTICA, BIOLOGIE SI STRUCTURA GENETICA A POPULATIILOR FAMILIA  LIMNOCARDIIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA)- RELICTE PONTO - CASPICE IN FAUNA ROMANIEI  - STATUT TAXONOMIC, FAUNISTICA, BIOLOGIE SI STRUCTURA GENETICA A POPULATIILOR
Proiect IDEI PNCDI II - nr. 1019/2009 RACUL DE PONOARE (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM), SITUATIA ACTUALA IN ROMANIA: DISTRIBUTIE, FILOGENIE SI EVALUAREA POPULATIILOR. RACUL DE PONOARE (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM), SITUATIA ACTUALA IN ROMANIA:  DISTRIBUTIE, FILOGENIE SI EVALUAREA POPULATIILOR
Proiect PARTENERIATE COMPLEXE PCNDI II - nr. 32107/01.10.2008 TEHNICA ADN-BARCODING APLICATA IN STUDIUL SPECIILOR STRAINE SI/SAU INVAZIVE IN FAUNA ROMANIEI Proiect PARTENERIATE  COMPLEXE PCNDI II - nr. 32107/01.10.2008</strong> TEHNICA ADN-BARCODING APLICATA IN STUDIUL  SPECIILOR STRAINE SI/SAU INVAZIVE IN FAUNA ROMANIEI
Proiect CAPACITATI, Modulul III, Cooperare Bilaterala ROMANIA-BULGARIA - nr. 01/19.05.2008 STUDIUL FAUNEI DE VERTEBRATE DIN PARTILE BULGARESTI SI ROMANESTI ALE DOBROGEI. STAREA MEDIULUI SI MASURI DE OCROTIRE A SPECIILOR AMENINTATE Proiect CAPACITATI, Modulul  III, Cooperare Bilaterala ROMANIA-BULGARIA - nr. 01/19.05.2008 STUDIUL FAUNEI DE VERTEBRATE DIN PARTILE  BULGARESTI SI ROMANESTI ALE DOBROGEI. STAREA MEDIULUI SI MASURI DE OCROTIRE A  SPECIILOR AMENINTATE
Proiect PARTENERIATE COMPLEXE PCNDI II - nr. 51088 AGROECOSISTEME SUB ACTIUNEA FACTORILOR ANTROPOGENICI DE RISC SI STABILIREA UNOR SECVENTE TEHNOLOGICE DE PILOTARE A ACESTORA
Proiect PARTENERIATE COMPLEXE PCNDI II - nr 91017 DEZVOLTAREA RETELEI TAXONOMICE ROMANESTI IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN RETEAUA EUROPEANA SYNTHESYS
Proiect PNCDI II – RU – PD (CNCSIS-UEFISCSU) - nr. 121/28.07.2010 REVIZIA TAXONOMICĂ A GENURILOR PENENIRMUS ŞI PHILOPTERUS (PHTHIRAPTERA: PHILOPTERIDAE) PARAZITE PE REPREZENTANŢII FAMILIEI SYLVIIDAE (AVES: PASSERIFORMES) [TAXONOMIC REVISION OF GENERA PENENIRMUS AND PHILOPTERUS (PHTHIRAPTERA: PHILOPTERIDAE) PARASITES ON THE REPRESENTATIVES OF FAMILY SYLVIIDAE (AVES: PASSERIFORMES)] REVIZIA TAXONOMICĂ A GENURILOR PENENIRMUS ŞI PHILOPTERUS (PHTHIRAPTERA: PHILOPTERIDAE) PARAZITE PE REPREZENTANŢII FAMILIEI SYLVIIDAE (AVES: PASSERIFORMES) [TAXONOMIC REVISION OF GENERA PENENIRMUS AND PHILOPTERUS (PHTHIRAPTERA: PHILOPTERIDAE) PARASITES ON THE REPRESENTATIVES OF FAMILY SYLVIIDAE (AVES: PASSERIFORMES)]